‘Leuk/niet leuk’-spel

Doelen

De kinderen:

  • tonen wat ze leuk vinden.
  • respecteren elkaars voorkeuren.

Duur

Tien minuten

Materiaal

  • ‘Leuk/niet leuk’-blad (zie bijlage)
  • Blad met voorbeelden (zie bijlage)
  • Schaar, lijmstift

Verloop

Geef de kinderen een ‘leuk/niet leuk’-blad en een blad met voorbeelden van leuke dingen. Laat hen uitknippen wat ze leuk en niet leuk vinden en in de juiste kolom kleven.
Vergelijk nadien. Bespreek op basis van dit blad hoe iedereen verschilt van elkaar. Besluit samen dat deze verschillen ok zijn.


* gebaseerd op: De Mey, W., Messiaen, V., Van Hulle, N., Merlevede, E., Winters, S. (2005). Samen Sterker Terug Op Pad: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. SWP.