Theoretisch kader

Positief omgaan met moeilijk gedrag kan een hele uitdaging zijn. Je wilt verandering brengen. Kinderen ondersteunen en aanmoedigen in hun sociale vaardigheden. Hun zelfbeeld laten groeien. Hen leren om op een leuke manier problemen op te lossen. Gevoelens benoemen, verwoorden en er zo mee leren omgaan. Afspraken met hen maken. Tonen waar grenzen liggen zodat ze weten wat van hen wordt verwacht.

1. Probleem- versus oplossingsgericht werken

2. Oplossingsgericht werken

3. De 4 G's

4. Wat is probleemgedrag?

5. Inzicht in moeilijk gedrag

6. De opvoedingspiramide

 

*Het theoretisch kader is gebaseerd op:
  • De Mey, W., Messiaen, V., Van Hulle, N., Merlevede, E., Winters, S. (2005). Samen Sterker Terug Op Pad: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. SWP.
  • Eddy, J. M., Reid, J. B., & Fetrow, R. A. (2000). An elementary school-based prevention program targeting modifiable antecedents of youth delinquency and violence: Linking the Interests of Families and Teachers (LIFT). Journal of Emotional & Behavioral Disorders, 8(3), 165-176.
  • Huis van het Kind, Sint-Niklaas (2015). Traject8-12: Sociale vaardigheidstraining voor kinderen tussen 8 en 12, hun ouders en leerkrachten.