Websites en boeken

Sites

Boeken

  • Corry Laura Van Bladel (2009). SOS conflict. Concrete werkvormen voor geweldloos opvoeden en begeleiden. Abimo.
  • Dr. Pim Steerneman (2004). Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. Garant.
  • Hilde Leonard (2009). Halt aan agressie. Ideeënboek voor begeleid(st)ers in het jeugdwerk. EPO.
  • Jan Masschelein (2008). De lichtheid van het opvoeden. Een oefening in kijken, lezen en denken. Lannoo.
  • Katrien Struyven, Marlies Baeten, Eva Kyndt & Eline Sierens (2009). Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent. Lannoo.
  • Martine F. Delfos (2013). Kinderen en gedragsproblemen. Pearson Assessment and Information.
  • Martine F. Delfos (2014). Luister je wel naar míj?! Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. SWP.
  • Myriam Le Fevere de Ten Hove, Nadine Callens, Tine Geysen, Wouter Maene (2008). Survivalkit voor leerkrachten. Oplossingsgericht werken op school. Garant.
  • Rik Prenen, Maurits Wysmans (2014). Praten met ouders. Basisgids voor elke leerkracht, zorgcoördinator, opvoeder en leerlingenbegeleider. Lannoo.