Websites en boeken

Interessante websites en boeken met opvoedingsadvies en -hulp voor ouders

Sites

Boeken

 • Annette Kast (2009). Ieder kind heeft grenzen nodig. Liefdevol en consequent opvoeden van kinderen van 0 tot 12 jaar. Scriptum.
 • Hans Janssen (2006). Kinderen vragen om duidelijkheid. Boom.
 • José Sagasser & Marga Schiet (2004). Omgaan met je kind. Tirion.
 • Lara De Bruin & Rian Meddens (2013). Oplossingsgericht opvoeden. Doen en denken in mogelijkheden. Hogrefe Uitgevers BV.
 • Lieve Swinnen (2009). Van kwaad naar erger. Agressie bij kinderen en jongeren. Van Halewyck.
 • Marijke Bisschop & Theo Compernolle (2003). Je kind kan het zelf. Kinderen opvoeden tot zelfredzaamheid. Lannoo.
 • Matthew Sanders (2008). Positief ouderschap. Standaard Uitgeverij.
 • Peter Adriaenssens (2007). Gids voor succesvol opvoeden. Lannoo.
 • Peter Adriaenssens (2007). Opvoeden is een groeiproces. Lannoo.
 • Peter Adriaenssens & Wouter Rawoens (2012). Nesten. Hoe gezinnen echt leven. Lannoo.
 • Peter Prinzie (2007). Waarom doet mijn kind zo moeilijk? Moeilijk gedrag begrijpen, efficiënt straffen en belonen. Lannoo.
 • Sal Severe (2012). Positief opvoeden. Hoe kinderen zich spiegelen. Baby Future.
 • Stef Desodt (2003). Kinderen van de lagere school. De 100 meest gestelde vragen van ouders over kinderen van 6 tot 12 jaar. Globe.
 • Wendy Bosmans (2008). Wendy Bosmans’ ABC van opvoeden. Standaard Uitgeverij.
 • Wendy Bosmans (2010). Kinderen opvoeden. Zo lukt beter. Standaard Uitgeverij.
 • Wendy Bosmans (2011). Opvoeden van A tot Z. Manteau.