(Actief) luisteren (a)

Doelen

De kinderen:

  • luisteren actief naar wat de ander zegt.
  • voeren uit wat de ander zegt.

Duur

Tien minuten

Materiaal

  • Kleurpotloden
  • Wit papier of prenten om in te kleuren

Verloop

Spreek op voorhand af met de kinderen hoe lang er getekend mag worden.

Zet de kinderen per twee. Het ene kind is tekenaar. Hij mag de potloden vasthouden, maar mag niet kiezen hoe de tekening er zal uitzien. De tekenaar moet goed luisteren naar het andere kind, dat verteller is. De verteller legt uit aan de tekenaar hoe de tekening er moet uitzien (wat, waar, kleur,…). Laat de kinderen van rol verwisselen wanneer de tijd om is.

Moedig de kinderen aan d.m.v. complimenten. Bv.: aan de tekenaar → “Knap dat jij zo goed luistert naar wat de verteller uitlegt”. Ondersteun de verteller door zijn handen te ‘bevriezen’ of door af te spreken dat hij zijn handen in zijn mouwen of broekzakken steekt.

Opmerking: In deze activiteit gaat de aandacht naar de moeilijke luisterrol die de tekenaar krijgt. Onderschat de rol van de verteller niet, die letterlijk heel wat uit handen geeft. Het kan voor hem een hele uitdaging zijn te aanvaarden dat de tekening er niet helemaal uitziet zoals hij wilt. Ondersteun dus ook de verteller d.m.v. complimenten (bv.: “Knap dat jij zo rustig blijft”, “Flink dat jij het ok vindt dat de tekenaar een beetje anders tekent dan jij”).


uit: De Mey, W., Messiaen, V., Van Hulle, N., Merlevede, E., Winters, S. (2005). Samen Sterker Terug Op Pad: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. SWP.