(Actief) luisteren (b)

Doelen

De kinderen:

  • luisteren actief naar wat de ander zegt.
  • voeren uit wat de ander zegt.

Duur

Tien minuten

Materiaal

(geen materiaal nodig)

Verloop

Spreek op voorhand met de kinderen af hoe lang er gebeeldhouwd mag worden.

Zet de kinderen per twee. Het ene kind is beeldhouwer en beslist hoe het beeld, dat door het andere kind wordt gespeeld, er zal uitzien. Het beeld moet goed luisteren naar wat de beeldhouwer vertelt, want die mag het beeld niet aanraken en enkel met woorden uitleggen hoe het beeld moet staan (hoe staan de voeten, de handen,…). Laat de kinderen van rol verwisselen wanneer de tijd om is.

Moedig de kinderen aan d.m.v. complimenten. Bv.: aan het beeld →“Knap dat jij zo goed luistert naar wat de beeldhouwer uitlegt!” Ondersteun de beeldhouwer door zijn handen te ‘bevriezen’ of door af te spreken dat hij zijn handen in zijn mouwen of broekzakken steekt.

Opmerking: In deze activiteit gaat de aandacht naar de moeilijke luisterrol die het beeld krijgt. Onderschat de rol van de beeldhouwer niet, die letterlijk heel wat uit handen geeft. Het kan voor hem een hele uitdaging zijn te aanvaarden dat het beeld er niet helemaal uitziet zoals hij wilt. Ondersteun dus ook de beeldhouwer d.m.v. complimenten (bv.: “Knap dat jij zo rustig blijft!”, “Flink dat jij zo kalm blijft uitleggen hoe het beeld er moet uitzien!”).