Afspraken afspreken

Doelen

De kinderen:

 • denken na over het belang van afspraken.
 • verwoorden gewenst gedrag in de vorm van een afspraak.

Duur

Een kwartier

Materiaal

Afsprakenblad (zie bijlage)

Verloop

Opmerking: doe deze activiteit bij voorkeur wanneer je start met een nieuwe groep (en er zich een nieuwe dynamiek ontwikkelt). Dit is het uitgelezen moment om nieuwe afspraken te installeren.

Leg kort uit aan de kinderen dat je samen met hen afspraken wilt maken over wat je belangrijk vindt. Vraag hierbij ook wat de kinderen belangrijk vinden. Afspraken die je deelt, zullen meer succes hebben.

Let bij het formuleren van de afspraken op volgende punten:

 • Maak positieve afspraken die zeggen wat je wel mag i.p.v. wat je niet mag doen.

  (Bv.: ‘We zitten rustig in de zetel’ i.p.v. ‘We springen niet in de zetel’)
 • Verwoord een afspraak zo concreet mogelijk. Zorg dat je je de afspraak kan voorstellen.

  (Tip: gebruik werkwoorden die je kan uitbeelden)
 • Maak eenvoudige, enkelvoudige afspraken.

  (Tip: vermijd het woord ‘en’ in je afspraak)

Download het sjabloon ‘Sprekende afspraken' en vul samen de gemaakte afspraken hierop in. Onderaan het sjabloon is er ruimte voor de kinderen hun handtekening, duimafdruk,...

Tip: Laat als verwerkingsopdracht de kinderen zelf een afbeelding maken van de afspraken die zijn opgesteld. Bv.: een tekening, collage, schilderij,… van hoe de afspraak eruit ziet.