'Bedenk het spel'-spel

Doelen

De kinderen:

  • bedenken spelregels.
  • houden zich aan de spelregels.

Duur

Een kwartier

Materiaal

Alledaags voorwerp zoals een laken, een schoendoos,…

Verloop

De kinderen krijgen een voorwerp. De opdracht is zelf een spel bedenken dat ze met dit voorwerp kunnen spelen. Om dit spel te kunnen spelen, moeten ze vooraf spelregels bedenken. Je kan starten met een handvol afspraken en zo het spel starten. Zinvolle leermomenten zitten in problemen die tijdens het spel ontstaan omdat er vooraf geen afspraak rond gemaakt werd. Leg op dat moment het spel stil ('stop, ik zie een probleem'). Laat de kinderen het probleem benoemen ('wat is het probleem?) en het oplossen door er een afspraak rond te maken: "Welke spelregel(s) kunnen we hier rond bedenken?”


uit: De Mey, W., Messiaen, V., Van Hulle, N., Merlevede, E., Winters, S. (2005). Samen Sterker Terug Op Pad: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. SWP.