beloningssysteem

Vul de volgende vragen in

 1. Hoe heet jouw kind?
   
 2. Wat zou je kind méér moeten doen?
  Tip: Probeer het gedrag voor jou te zien. Kies iets haalbaar en splits op in kleine stapjes (bv.: enkel de t-shirt zelf aan te trekken, al eens vijf minuten alleen spelen,…).
   
 3. Wanneer zou je kind dit moeten doen?
  Tip: ’s Morgens, ’s middags, bij het slapen gaan,…
   
 4. Waar zou je kind dit moeten doen?
  Tip: Aan tafel, in de winkel, op straat,…
   
 5. Na hoeveel keer is de beloning verdiend?
  Tip: Het is fijn als je kind de eerste beloning makkelijk haalt. Wanneer het snel succes ervaart, zal het beter volhouden. Begin daarom met weinig. Leg de lat wat hoger of kies een ander gedrag als je kind het kan.
   
 6. Welke beloningen zou je kind leuk vinden?
  Tip: Vraag je kind wat het leuk zou vinden en kies samen enkele haalbare beloningen uit.
   
 7. Zoek en kies een afbeelding van de beloning of iets anders dat jouw kind leuk vindt.

Je beloningssysteem is nu klaar. Je hebt enkel nog stickertjes nodig om bij elk gelukt moment te kleven in een vakje. Natuurlijk is een stift om smiley’s te tekenen even goed :-)

Kies een rustig moment waarop je uitlegt aan je kind wat er wordt verwacht. Je kan dit doen aan de hand van de vragen die je net invulde.