Beschermend schild

Doelen

De kinderen

  • bedenken manieren die hen helpen om rustig te blijven als ze zich bv. boos voelen.

Duur

Een kwartier

Materiaal

  • Het Beschermend schild (zie bijlage)
  • Kleurpotloden, stiften,…

Verloop

Leg de kinderen uit dat gevoelens die we beleven soms niet zo positief of helpend zijn. Vraag aan welke zij daarbij denken. Je kan deze gevoelens eventueel inschalen aan de hand van een thermometer of door er een cijfer aan toe te kennen tussen 0 en 10 (bv.: 0 is niet…, 10 is super…).

Deel de schilden uit en leg met de kinderen de link naar de schilden zoals ridders ze gebruikten. Vraag hen waar deze voor dienen (voor bescherming). Geef daarna de volgende opdracht: ‘Denk eens na over wie of wat jou als een schild zou kunnen beschermen als je je heel boos, bang,… voelt. Motiveer de kinderen om zoveel mogelijk ideeën te bedenken en in hun schild te tekenen.


uit: Pudney, W. & Whitehouse, E. (2012). Een vulkaan in mijn buik. Nieuwezijds.