Blindemannetje

Doelen

De kinderen:

  • werken op een speelse manier samen.

Duur

Tien minuten

Materiaal

  • Blinddoeken (één per twee kinderen)
  • Touw

Verloop

Stippel vooraf een parcours uit door een touw te binden langs, op, over, onder,… plaatsen in een ruimte. Plaats de kinderen per twee. Eén van hen is het blindemannetje. Hij krijgt een blinddoek en neemt het touw vast. De andere houdt de handen op de rug en leidt hem rond het parcours door aanwijzingen te geven. Als het blindemannetje het parcours volledig afgelegd heeft, wisselen de kinderen van rol.

Tip: Laat de kinderen vóór ze zich blinddoeken het parcours al eens aflopen.