De vissersboot

Doelen

De kinderen:

 • denken na over mogelijke oplossingen.
 • denken na over de gevolgen van een oplossing.
 • kiezen een oplossing.
 • houden bij het kiezen rekening met de gevolgen van de oplossing.

Duur

Een halfuur

Materiaal

 • Prenten voorwerpen (zie bijlage)

Verloop

Vertel het volgende verhaal:

Jullie zijn allemaal op een boot op een vissersfeest. Plots breekt er onweer uit. Er zijn problemen met de motor en de boot is nog een aantal kilometer voor de kust. De kapitein vertelt dat de boot lichter moet worden om te voorkomen dat hij gaat zinken. Welke voorwerpen houd je aan boord? Welke gooi je overboord om de boot lichter te maken?

Doorloop met de kinderen de stappen van probleemoplossing.

 • Stap 1: Wat is het probleem?
  De boot gaat zinken.
 • Stap 2: Welke oplossingen bedenk je?
  We gooien voorwerpen overboord om de boot lichter te maken.
 • Stap 3: Welke oplossing kies je?
  Toon de voorwerpen die aan boord zijn. Geef de kinderen de opdracht zelf één voorwerp te kiezen dat overboord moet. Het is belangrijk om na te denken over de gevolgen van de verschillende oplossingen. Dan pas kan je een goede keuze maken. Moedig hen aan zelfstandig na te denken over de gevolgen: wat betekent het als je dit voorwerp overboord gooit?
  De kinderen kiezen elk één voorwerp. Laat ieder zijn oplossing zeggen. Overloop de gevolgen per voorwerp en bespreek met de kinderen welke oplossingen goede of minder goede oplossingen zijn: is het een leuke oplossing voor iedereen?  Duid dit aan met een ‘+’ of een ‘-‘.

Let op! Er is geen juiste oplossing. De bedoeling is om de kinderen te laten nadenken en overleggen wat de gevolgen van een gekozen oplossing kunnen zijn.