Helpende gedachten

Deze activiteit is een vervolg op Omgaan met gevoelens, De vier G’s.

Doelen

De kinderen

  • bedenken helpende gedachten.

Duur

Een halfuur

Materiaal

  • Een situatie, (fragment uit) een verhaal of stripverhaal, cartoon (uit ‘Activiteit 6’)
  • Invulschema van de vier G’s (uit ‘Activiteit 6’)
  • Gevoelensthermometer (STOP4-7) (zie bijlage)
  • Pennen

Verloop

Leg de kinderen uit dat gevoelens die we beleven soms niet zo positief of helpend zijn. Bespreek enkele gevoelens die de kinderen opschreven in activiteit 6. Je kan deze gevoelens eventueel inschalen aan de hand van een thermometer of door er een cijfer aan toe te kennen tussen 0 en 10 (bv.: 0 is niet bang, 10 is super bang). De kinderen schrijven daarna dit cijfer bij het gevoel.
Bespreek samen welke gedachten helpend kunnen zijn om een negatief gevoel te doen afnemen. De kinderen noteren deze helpende gedachten in een andere kleur naast de gedachte die ze eerst hadden. Door het horen van de gedachten van de anderen, kan je gebeurtenissen op een andere manier interpreteren. Hieruit volgt dat men ook meer keuzen krijgt in gedrag dat volgt op de gedachte.
Vraag de kinderen tot slot op welke manier de helpende gedachte hun gedrag zou veranderen. Dit noteren ze ook naast het gedrag dat ze eerst hadden.

Tip: Klik hier voor meer uitleg rond helpende gedachten.