Huis, zon, wolk

Doelen

De kinderen:

  • werken samen zonder iets te zeggen tegen elkaar.

Duur

Vijf minuten

Materiaal

  • Papier
  • Potloden

Verloop

Laat de kinderen per twee zitten met één blad papier en één potlood. Geef hen de opdracht samen een huis, een zon en een wolk te tekenen.
Dit doen ze door samen het potlood vast te houden. Ze beginnen op jouw teken en mogen vanaf dan niet meer praten met elkaar. Tijdens het spel is het dus muisstil.