Ieder zijn gevoel

Doelen

De kinderen:

  • herkennen gevoelens bij anderen.
  • ervaren dat iedereen iets anders kan voelen in dezelfde situatie.

Duur

Een halfuur

Materiaal

  • Foto’s waarop gevoelens afgebeeld staan (zie bijlage)

Verloop

Toon de kinderen foto’s waarop verschillende emoties afgebeeld staan. Bespreek deze prenten in groep: hoe herken je een gevoel aan de hand van lichaamstaal, gelaatsuitdrukking,…

Laat de kinderen in een grote kring staan met hun gezicht naar buiten. Vertel een situatie. Op een afgesproken signaal draaien de kinderen zich om en laten ze zien hoe zij zich zouden voelen in deze situatie. Voorbeelden van situaties zijn:
- Je staat in de rij te wachten. Het kind achter je geeft je een duw.
- Je bent een toets aan het maken en je buur kijkt af.
- Je vriendin brengt een verrassing mee voor je verjaardag.
- Op de speelplaats word je uitgesloten bij een spel.
- Iemand lacht je uit met je nieuwe schoenen.

Kom samen met de kinderen tot het volgende besluit: ‘Iedereen kan een verschillend gevoel hebben in eenzelfde situatie’.