Mag ik meespelen? JA!

Doelen

De kinderen:

  • vragen op een duidelijke en vriendelijke manier om mee te spelen.
  • laten anderen meespelen.

Duur

Een uur

Materiaal

  • Spelmateriaal naar keuze
  • Groot blad papier + pen
  • Prenten ‘vragen om mee te spelen’ (zie bijlage)

Verloop

Duid enkele kinderen aan die samen een (gezelschaps)spel spelen. De andere kinderen kijken goed naar wat er gebeurt. Doe alsof je graag wil meespelen wanneer de kinderen het spel begonnen zijn. Doe dit echter op een ‘verkeerde’ manier:

- Speel zomaar mee, zonder het te vragen.
- Neem speelgoed af van een kind.
- Zeg: “Ik ga meespelen” i.p.v. “Mag ik alsjeblieft meespelen?”
- Hang even rond het spel en ga in de weg staan, zonder iets te zeggen.
- Zeg: “Het is een stom spel”, maar vraag dan toch om mee te spelen.
- Vraag om mee te spelen, maar speel het spel helemaal verkeerd.

Vraag de kinderen vervolgens of je het goed gedaan hebt. Laat hen elke keer vertellen wat al goed was en wat anders moet. Herhaal het rollenspel een paar keer, totdat de kinderen zelf enkele richtlijnen opstellen om op een goede manier te vragen om mee te spelen.

Laat de kinderen nu zelf oefenen in het vragen om mee te spelen. Verdeel de groep. Elke groepje speelt een spel. Begeleid  beurtelings een kind naar een ander groepje om de vaardigheid ‘vragen om mee te spelen’ te oefenen. Laat de anderen benoemen welke positieve stappen zij opmerken. Bevraag nadien hoe de opdracht ging.
Let op: zorg ervoor dat de kinderen altijd ‘ja’ antwoorden wanneer een kind komt vragen om mee te spelen.

Opmerking:
Voor sommige (jonge) kinderen is het goed om als leidraad tot enkele vaste en duidelijke richtlijnen te komen. Gebruik hiervoor de drie prenten ‘vragen om mee te spelen’:

  1. Ik kijk hoe het spelletje gaat.
  2. Ik zeg: “Ik vind het een leuk spel.”
  3. Ik vraag beleefd: “Mag ik alsjeblieft meespelen?”

* uit: De Mey, W., Messiaen, V., Van Hulle, N., Merlevede, E., Winters, S. (2005). Samen Sterker Terug Op Pad: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. SWP.