Mag ik meespelen? NEE!

Doelen

De kinderen:

  • blijven rustig.
  • gebruiken een gepaste strategie wanneer ze niet mogen meespelen.

Duur

Een uur

Materiaal

  • Spelmateriaal naar keuze
  • Groot blad papier + pen

Verloop

Herhaal met de kinderen wat belangrijk is bij het vragen om mee te spelen. Deze stappen kunnen opnieuw aan bod komen d.m.v. de prenten uit 'Mag ik meespelen? Ja'. Leg vervolgens uit: “Wanneer iemand op een leuke manier vraagt of hij mag meespelen, lukt dit vaak. Dat is fijn! Soms krijg je te horen dat je niet mag meespelen. Bevraag dit bij de kinderen:

  • Wanneer heb je dit al eens meegemaakt?
  • Hoe voelde jij je?
  • Wat deed je?
  • Wat deden de andere kinderen?
  • Waarom mocht je niet meespelen?

Vraag de kinderen wat zij doen als ze niet mogen meespelen. Breng de ideeën samen op een groot blad papier:
- Ik vraag iemand anders of ik mag meespelen.
- Ik speel alleen.
- Ik vraag het nog een keer.
- Ik wacht even tot het spel gedaan is en vraag het dan opnieuw.
- Ik stel voor om een ander leuk spel te spelen.

De kinderen kiezen welk idee zij willen gebruiken als ze niet mogen meespelen. Denk samen met hen na wat kan helpen/wat nodig is om dit te laten lukken.

Laat hen nu zelf oefenen in het vragen om mee te spelen + het rustig blijven wanneer het niet mag. Verdeel de groep. Elke groepje speelt een spel. Begeleid beurtelings een kind naar een ander groepje zodat elk kind de vaardigheid ‘vragen om mee te spelen’ kan oefenen.
Begeleid het kind in het toepassen van zijn strategie om rustig te blijven. Geef complimenten (bv.: “Goed dat je zo rustig blijft”). Bevraag na het oefenen hoe de opdracht ging.
Let op: zorg ervoor dat de kinderen altijd ‘nee’ antwoorden wanneer een kind komt vragen om mee te spelen.

Hou rekening met de eigenheid van ieder kind en laat hen een strategie bedenken die écht bij hen past. Dit heeft te maken met verschillende factoren: temperament, omgeving, zelfvertrouwen, ervaringen uit het verleden,... Ondersteun en moedig elk klein stapje in de goede richting aan. Op die manier leren kinderen geloven in zichzelf.


* uit: De Mey, W., Messiaen, V., Van Hulle, N., Merlevede, E., Winters, S. (2005). Samen Sterker Terug Op Pad: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. SWP.