Memory van gevoelens

Doelen

De kinderen:

  • spelen volgens de spelregels.
  • benoemen het gevoel dat afgebeeld wordt.

Duur

Ongeveer tien minuten.

Materiaal

  • Tien paren met gevoelshoofdjes (zie bijlage)

Verloop

Knip de hoofdjes uit, leg ze willekeurig op een tafel met de afbeelding naar beneden. Probeer zoveel mogelijk gelijke paren te verzamelen. Dat doe je door beurtelings twee kaartjes om te draaien. Wanneer je twee verschillende kaartjes hebt, draai je ze weer om en leg je ze terug. Wanneer je een gelijk paar gevonden hebt, benoem je het gevoel en mag je het paar houden. Meteen daarna mag je nog eens aan de beurt.

Opmerking: Druk de bijlage af op stevig, duurzaam papier en lamineer eventueel.