Overloopspel

Doelen

De kinderen:

  • beschrijven het belang van regels.
  • noemen afspraken op die zij kennen.
  • houden zich aan de (spel)regels.

Duur

Twintig minuten

Materiaal

(geen materiaal)

Verloop

Verzamel de kinderen op rij om een overloopspel te spelen. De bedoeling is dat ze per twee naar de overkant geraken. Wie er eerst is, wint het spel. Roep zonder verdere uitleg 'start' en laat het spel beginnen.
Noem de winnaars van het spel als de kinderen aan de overkant zijn. Dit zijn niet de twee kinderen die zomaar als eerste aan de overkant raakten, maar de kinderen die bijvoorbeeld in stilte naar de overkant gingen, een hand gaven of het meest vielen. De kinderen reageren hier waarschijnlijk verbaasd op. Leg vervolgens jouw spelregels uit. 

Stel nadien de volgende vragen:

  • Vonden jullie het spel makkelijk?
  • Hoe konden jullie weten wat de bedoeling was?
  • Wat hebben we nodig om een spel eerlijk te kunnen spelen?
  • Wat zijn regels of afspraken?
  • Waarom zijn duidelijke regels belangrijk?
  • Welke regels zijn er in onze groep?

Vul de opgesomde regels eventueel aan met nieuwe regels of vergeten regels. Geef daarna de opdracht één of meerdere regels of afspraken te visualiseren (bv.: tekenen, collage, picto’s op van het net, foto’s…).

Als afronding kan je het overloopspel nog eens spelen. Spreek nu duidelijk af welke de spelregels zijn.

Tip: Formuleer afspraken zoveel mogelijk in positieve termen. Denk hierbij aan wat je wél wilt zien in plaats van wat je niet wilt zien.