Picto-doolhof

Doelen

De kinderen:

  • weten naar welke afspraak een pictogram verwijst.

Duur

Tien minuten

Materiaal

  • Doolhof (zie bijlage)
  • Voorbeeldpictogrammen (zie bijlage) of eigen pictogrammen (uploaden, bv.: www.sclera.be)

Verloop

Zoek vooraf pictogrammen die je wilt gebruiken i.f.v. bepaalde afspraken. Je kan kiezen uit een aantal voorbeeldpictogrammen of eigen pictogrammen uploaden. Situeer deze pictogrammen op verschillende kruispunten in het doolhof, bijvoorbeeld door een cijfer of letter te schrijven op deze plaatsen.

De kinderen zitten vast in het midden van het doolhof en krijgen de opdracht hieruit te ontsnappen. Onderweg komen ze pictogrammen tegen en lossen ze de volgende vraag op: 'Voor welke afspraak staat dit pictogram?'. Pas als ze juist verwoorden wat het pictogram betekent, kunnen ze verder ontsnappen uit het doolhof.

Tip: Wanneer deze oefening te moeilijk is, kan je drie keuzemogelijkheden aanbieden.