Positie in de groep i.f.v. samenwerken

Doelen

De kinderen:

 • staan stil bij de rol die ze innemen binnen de groep.
 • spreken af welke vaardigheden ‘goed samenwerken’ bepalen.
 • oefenen vaardigheden die helpen bij ‘goed samenwerken’.

Duur

Een uur

Materiaal

 • Rollen op de boot (zie bijlage)
 • Kleurpotloden (rood, groen & geel)
 • Bal, stopwatch

Verloop

In een spel heeft iedere speler zijn rol. Sommigen nemen bijvoorbeeld de leiding op zich. Terwijl anderen eerder volgers zijn. Nog anderen durven al eens vals spelen of misschien de regels in vraag stellen. Deze activiteit doet kinderen bewust worden van verschillende rollen en hun invloed op samenwerken.

Hieronder vind je voorbeelden van rollen en ideeën om deze af te beelden:
- Leider → beslist hoe je het spel speelt, wie wat doet,…
- Volger → vindt alles goed, doet wat gevraagd wordt, geeft zelf geen ideeën,…
- Valsspeler → wilt winnen, volgt de regels niet,…
- Aanvechter → stelt regels van de leider in vraag, geeft andere ideeën,…
- Opgever → houdt niet vol, geeft op bij verlies,…
- …

Kies (i.f.v. jouw groep) enkele rollen uit. Licht deze toe en geef ieder kind een blad met deze rollen op. De kinderen kleuren ze in met:
- rood = deze rol zou ik beter wat minder innemen
- groen = deze rol zou ik beter wat vaker innemen
- geel = deze rol vervul ik goed, niet teveel en niet te weinig

De kinderen oefenen vervolgens de rol die ze groen kleurden in het volgende spel. In de ruimte staat een rij stoelen. Laat de kinderen elk op een stoel staan. Geef de opdracht om op alfabetisch volgorde te staan, van klein naar groot,… Ze moeten zich verplaatsen op de stoelen zonder de grond te raken.

Bespreek nadien in groep hoe de opdracht gelukt is. De kinderen beoordelen enkel hun eigen rol in de groep en niet die van de anderen.

 • Welke rol heb je ingenomen?
 • Hoe heb je geprobeerd om meer zoals je groen figuurtje te zijn?
 • Welk figuurtje ben je nog nooit geweest?
 • Welk figuurtje heb je nodig om als groep goed te kunnen samenwerken?
 • Wat zou jij kunnen doen om ervoor te zorgen dat samenwerken beter lukt?
 • Wat vinden jullie belangrijk om goed te kunnen samenwerken?*

De groep weet nu wat belangrijk is om goed samen te werken. Probeer dit uit in het spel ‘Snelle bal’. De kinderen staan in een kring. Ze gooien de bal naar elkaar en iedereen mag de bal slechts één keer aanraken. Als iedereen aan de beurt is geweest, laten de kinderen de bal hetzelfde parcours afleggen. Ze mogen hierover eerst overleggen en dit parcours een paar keer oefenen. Meet de tijd die nodig is om de bal volledig te laten rondgaan in de groep.

Daag vervolgens de kinderen uit om deze tijd te verbeteren. Als dat lukt, daag hen dan uit om de bal in minder dan tien seconden opnieuw hetzelfde parcours te laten afleggen. Geef een moment om te overleggen hoe ze dit gaan aanpakken (bv.: in de juiste volgorde staan, in een rij staan met de handen naast elkaar,…). 

Tip: Gebruik figuurtje (bv.: dieren) die de rollen uitbeelden. De dieren van de Axenroos lenen zich hier goed toe.

*Opmerking: op basis van wat de kinderen hier vertellen, kan je eventueel groepsafspraken maken (zie Regels & afspraken’: Afspraken afspreken').