Roze bril stratego

Doelen

De kinderen:

  • spelen volgens de spelregels.
  • geven elkaar een compliment.

Duur

Een tot twee uur.

Materiaal

  • Speelbos
  • Kaartjes met roze en zwarte brillen (zie bijlage)
  • Per ploeg een vlag om te verstoppen
  • Timer

Verloop

Verdeel de kinderen in minstens twee groepen. Laat hen elk hun kamp maken/zoeken, waar ze hun vlag verstoppen. Dit kamp wordt bewaakt door één kampbewaker. Hij geeft ook de brillenkaartjes aan de spelers.

Geef elke groep 10 kaartjes met een roze en 10 kaartjes met een zwarte bril op.
Als de spelers (met altijd maximum 1 kaartje op zak) buiten het kamp gaan, proberen ze een speler van de andere ploeg te tikken voor een duel ‘blad-steen-schaar’. De winnaar krijgt het kaartje van de verliezer en brengt dit meteen terug naar het kamp. Op dat moment kan hij niet aangetikt worden door een tegenspeler.
Als een groep geen kaartjes meer heeft, kunnen de spelers blijven duelleren om opnieuw brillen te verzamelen. Wanneer tijdens een duel deze speler verliest, kan hij natuurlijk geen kaartje afgeven. Op dat moment geeft de verliezer een compliment aan de winner in plaats van een kaartje.

Tijdens een duel kunnen de twee spelers aangetikt worden door een volwassen begeleider. Zij kunnen dan een roze bril extra winnen door een compliment aan elkaar te geven. De begeleider let er op dat het om waardevolle complimenten gaat (bv.: karaktereigenschappen i.p.v. kledij).

Het spel loopt af op een afgesproken teken. Alle groepen nemen hun brillenkaartjes mee en verzamelen. De roze kaartjes worden geteld. Elke groep mag deze inruilen tegen 10 seconden tijd per kaartje. Het totaal (bv.: 4 x 10 seconden = 40 seconden) is de tijd die twee afgevaardigden van elke groep krijgen om in het kamp van een andere groep te zoeken naar de vlag.