Succesdoos

Doelen

De kinderen:

 • oefenen de aangeleerde sociale vaardigheden.

Duur

Zelf te bepalen.
Je kan de succesdoos een week gebruiken om dagelijks een vaardigheid te herhalen of je kan deze werkvorm een langere periode gebruiken. Als je merkt dat er in de klas een aantal werkpunten weer aan de orde zijn, kan je opnieuw met de doos aan de slag.

Materiaal

 • Een mooie koffer of kartonnen doos
 • Kaartjes om ideeën op te schrijven of te tekenen
 • Pen

Verloop

Kies met de kinderen een doos die je samen versiert. Prijs hen voor alles wat ze de afgelopen tijd geleerd hebben rond sociale vaardigheden (bv.: leuk samenspelen, rustig problemen oplossen, luisteren naar elkaar, zich houden aan de afspraken). Leg uit dat de succesdoos een verzameling is van deze vaardigheden. Enkele voorbeelden:

 • ‘alsjeblief’ en ‘dankjewel’ zeggen
 • duidelijk en beleefd vragen om mee te spelen
 • stil vinger opsteken
 • iedereen laten meespelen
 • om de beurt met iets spelen
 • rustig zeggen ‘stop, ik heb een probleem’
 • complimenten geven aan elkaar
 • elkaar helpen
 • beleefd en rustig je mening durven zeggen

Schrijf of teken de vaardigheden samen met de kinderen uit en steek ze in de doos. Vertel de kinderen dat je elke week (of elke dag) een kaartje uit de doos haalt. De kinderen zullen dan die week (of dag) de vaardigheid op dat kaartje oefenen. Jij mag niet weten wat er op het kaartje staat.
Plan samen met de kinderen een evaluatiemoment waarop jij de vaardigheid probeert te raden (bv.: aan het eind van de week of dag). Bespreek samen hoe het lukte om de vaardigheid op het kaartje uit te voeren. Als je weet welk idee de kinderen hebben uitgevoerd, is het leuk eerst een aantal keer verkeerd te raden. Zo kunnen ook alle andere leuke dingen die de groep heeft gedaan nog eens in de schijnwerper gezet worden.* uit: Wolters, C. (2011). Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren. Gesprekken en werkvormen. Pica.