Verbinden

Doelen

De kinderen:

  • overleggen met elkaar.
  • werken samen aan een gegeven opdracht.

Duur

Een kwartier

Materiaal

  • Bol touw
  • Schaar

Verloop

De kinderen voeren de volgende opdracht uit met een bol touw: steek het touw door een kledingstuk dat je aanhebt (bv.: langs je hals door je mouw) en laat het zo door de hele groep slingeren.
Knip wanneer ze klaar zijn het touw af en verzamel dit stuk. Laat de kinderen de opdracht opnieuw uitvoeren met als doel het stuk touw in te korten. Het is aan hen om te overleggen op welke manier ze dat doen (bv.: dichter bij elkaar staan, allemaal op dezelfde ‘korte’ wijze het touw door de kleren slingeren, het touw op dezelfde hoogte,…).

Je kan tussendoor volgende vragen stellen:

  • Wat was al goed?
  • Wat kan je anders doen/zeggen/vragen?
  • Hoe kan je problemen op een leuke manier oplossen?
  • Hoe kan je elkaar helpen bij deze opdracht?

uit: Becker, D. (2009). 50 levenslessen in spelvorm voor kinderen van 6-12 jaar. Panta Rhei.