Wat zit er in de zak?

Doelen

De kinderen:

  • betrekken iedereen bij de activiteit.
  • oefenen vaardigheden die helpen bij ‘goed samenwerken’.

Duur

Een halfuur

Materiaal

  • Zakken gevuld met allerlei voorwerpen

Verloop

Verdeel de groep in kleinere groepjes van drie tot vier personen. Vooraan staan evenveel zakken met allerlei voorwerpen in. In één zak zit bijvoorbeeld een oude bankkaart, een lege portefeuille, een balpan en een notablokje. In een andere zak zit: een vork, een servet, een bord,… Met deze voorwerpen moet iedere groep een sketch zonder woorden maken en uitbeelden. Geef de kinderen even voorbereidingstijd waarin ze wel met elkaar mogen praten en afspreken wat ze zullen doen.

Stel bij afloop volgende vragen:

  • Hoe is het jullie gelukt om een sketch te maken?
  • Wat hielp om het vlot te laten verlopen?
  • Welke problemen hebben jullie kunnen oplossen? Hoe heb je deze opgelost?
  • Welk compliment kan je geven over iemand in je groep/van de andere groep(en)?

uit: Tielemans, E. & Paquet, P. (2004). Energize II. Energizers en didactische werkvormen voor volwassenen, jongeren, iedereen. Edu’Actief.